valley

Bản dịch
thung lũng
His
của anh ấy
house
ngôi nhà
nhà
căn nhà
is
đang
bị
in
trong
vào
the
(article)
valley
thung lũng
.
Ngôi nhà của anh ấy ở trong thung lũng.
Có 23 lời bình
We
chúng tôi
live
sống
in
trong
vào
the
(article)
valley
thung lũng
.
Chúng tôi sống ở trong thung lũng.
Có 24 lời bình
His
của anh ấy
house
ngôi nhà
nhà
căn nhà
is
đang
bị
in
trong
vào
the
(article)
valley
thung lũng
.
Ngôi nhà của anh ấy ở trong thung lũng.
Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.