Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

used

Bản dịch
đã dùng, đã sử dụng
Chia động từ của use
We
chúng tôi
used
đã dùng
đã sử dụng
more
nhiều hơn
hơn
sugar
đường
this
này
việc này
điều này
time
lần
thời gian
.
Chúng ta đã dùng nhiều đường hơn lần này.
Có 5 lời bình
She
cô ấy
cô ta
used
usedto
đã từng
từng
đã dùng
đã sử dụng
to
usedto
đã từng
từng
để
vào
đối với
have
six
sáu
dogs
những con chó
.
Cô ấy đã từng có sáu con chó.
Có 28 lời bình
I
tôi
used
đã dùng
đã sử dụng
it
only
chỉ
chỉ có
duy nhất
once
một lần
một khi (conjunction)
.
Tôi đã dùng nó chỉ một lần.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của use


PersonPresentPast
Iuseused
he/she/itusesused
you/we/theyuseused

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.