Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

use

Bản dịch
dùng, sử dụng
I
tôi
use
dùng
sử dụng
oil
dầu
and
với
salt
muối
.
Tôi dùng dầu ăn và muối.
Có 14 lời bình
I
tôi
use
sử dụng
dùng
the
(article)
book
cuốn sách
quyển sách
sách
.
Tôi sử dụng quyển sách.
Có 22 lời bình
I
tôi
use
dùng
sử dụng
sugar
đường
.
Tôi dùng đường.
Có 26 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của use


PersonPresentPast
Iuseused
he/she/itusesused
you/we/theyuseused

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.