Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

until

Bản dịch
cho đến khi, cho đến
Good
goodnight
chúc ngủ ngon
ngủ ngon
hay
khoẻ
giỏi
night
goodnight
chúc ngủ ngon
ngủ ngon
đêm
buổi tối
,
until
untiltomorrow
hẹn gặp lại vào ngày mai
cho đến
cho đến khi
tomorrow
untiltomorrow
hẹn gặp lại vào ngày mai
ngày mai
!
Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai!
Có 60 lời bình
From
từ
March
tháng Ba
until
cho đến
cho đến khi
May
tháng Năm
có thể
Từ tháng Ba cho đến tháng Năm
Có 52 lời bình
Yes
vâng
,
but
nhưng
until
cho đến khi
cho đến
when
khi nào
khi
?
Vâng, nhưng cho đến khi nào?
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.