Tiếng Anh

twelve

Tiếng Việt
mười hai

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
twelveVí dụI go to bed at twelve.Bản dịchTôi đi ngủ lúc mười hai giờ.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.