Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

twelve

Bản dịch
mười hai
I
tôi
go
goto
đến
đi
to
goto
đến
vào
để
đối với
bed
giường
at
lúc
vào
twelve
mười hai
.
Tôi đi ngủ lúc mười hai giờ.
Có 23 lời bình
My
của tôi
little
nhỏ
ít
brother
em trai
anh trai
is
bị
twelve
mười hai
.
Em trai tôi mười hai tuổi.
Có 10 lời bình
A
một
year
năm
has
twelve
mười hai
months
tháng (số nhiều)
.
Một năm có mười hai tháng.
Có 15 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.