turtles

Bản dịch
những con rùa
We
chúng tôi
are
đang
turtles
những con rùa
.
Chúng tôi là những con rùa.
Có 86 lời bình
They
chúng
họ
are
đang
turtles
những con rùa
.
Chúng là những con rùa.
Có 28 lời bình
The
(article)
turtles
những con rùa
Những con rùa
Có 76 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.