Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

turn

Bản dịch
lượt, rẽ/quẹo, lật
I
tôi
turn
rẽ/quẹo
xoay
quay
to
vào
đối với
với
the
(article)
right
bên phải
phải không?
quyền
.
Tôi rẽ phải.
Có 14 lời bình
Turn
turnoff
tắt
xoay
rẽ/quẹo
quay
off
turnoff
tắt
tắt
ra khỏi
the
(article)
engine
động cơ
công cụ
dụng cụ
.
Tắt động cơ.
Có 10 lời bình
Turn
rẽ/quẹo
xoay
quay
left
trái
bên trái
đã đi
!
Rẽ trái!
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.