Tiếng Anh

turn

Tiếng Việt
lượt, rẽ/quẹo, lật

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
turnsVí dụThe house turns into a hotel.Bản dịchCăn nhà trở thành một khách sạn.
turnVí dụI turn to the right.Bản dịchTôi rẽ phải.
turnedVí dụThe water turned into wine.Bản dịchNước đã chuyển thành rượu.
turnedVí dụMy house has turned into a restaurant.Bản dịchNhà của tôi đã trở thành một nhà hàng.
turnVí dụIs it my turn?Bản dịchTới phiên của tôi rồi à?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.