Tiếng Anh

try

Tiếng Việt
thử, cố gắng

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
triesVí dụHe tries to love her.Bản dịchAnh ấy cố gắng yêu cô ấy.
tryVí dụWhy not try it on?Bản dịchTại sao không mặc thử nó lên?
triedVí dụHe tried the chicken.Bản dịchAnh ấy đã thử thịt gà.
tryingVí dụI am trying to learn English.Bản dịchTôi đang cố gắng học tiếng Anh.
triedVí dụYou have tried to live like them.Bản dịchBạn đã cố gắng sống giống họ.
tryVí dụShe will try again.Bản dịchCô ấy sẽ cố gắng lại lần nữa .

chia động từ try

PersonPresentPast
Itrytried
he/she/ittriestried
you/we/theytrytried
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.