Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

try

Bản dịch
thử, cố gắng
Why
tại sao
vì sao
not
không
không phải là
try
thử
cố gắng
it
on
vào (day, month)
trên
bật
?
Tại sao không mặc thử nó lên?
Có 18 lời bình
You
bạn
try
thử
cố gắng
on
trên
bật
vào (day, month)
a
một
dress
đầm
.
Bạn thử một cái đầm.
Có 15 lời bình
They
họ
chúng
try
thử
cố gắng
the
(article)
food
thức ăn
thực phẩm
.
Họ thử món ăn.
Có 50 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của try


PersonPresentPast
Itrytried
he/she/ittriestried
you/we/theytrytried

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.