Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

true

Bản dịch
thật, đúng, thật sự
She
is
a
true
mother
.
Cô ấy là một người mẹ đích thực.
Có 6 lời bình
This
is
generally
true
.
Điều này nói chung là đúng.
Có 5 lời bình
Everything
he
says
is
true
.
Mọi thứ anh ấy nói là thật.
Có 19 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.