Tiếng Anh

trip

Tiếng Việt
chuyến đi

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
tripSốsố ítVí dụOur trip is in November.Bản dịchChuyến đi của chúng ta thì vào tháng mười một.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.