Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

trip

Bản dịch
chuyến đi
Our
của chúng tôi
trip
chuyến đi
is
bị
in
trong
vào
November
tháng Mười Một
.
Chuyến đi của chúng ta thì vào tháng mười một.
Có 6 lời bình
Our
của chúng tôi
trip
chuyến đi
is
bị
in
trong
vào
September
tháng Chín
.
Chuyến đi của chúng ta thì vào tháng chín.
Có 16 lời bình
Our
của chúng tôi
trip
chuyến đi
is
bị
in
trong
vào
May
tháng Năm
có thể
.
Chuyến đi của chúng ta thì vào tháng năm.
Có 19 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.