Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

trees

Bản dịch
cây, những cái cây
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
are
thì
the
(article)
trees
những cái cây
cây
?
Những cái cây thì ở đâu?
Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.