tree

Bản dịch
cây
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
bị
a
một
cat
con mèo
mèo
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
tree
cây
.
Có một con mèo ở trên cây.
Có 2 lời bình
This
đây
việc này
này
is
bị
a
một
very
rất
big
to
lớn
tree
cây
.
Đây là một cái cây rất to.
Có 5 lời bình
That
đó
điều đó
việc đó
is
đang
a
một
tall
cao
cao lớn
tree
cây
.
Đó là một cái cây cao.
Có 12 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.