Tiếng Anh

travels

Tiếng Việt
du lịch, đi du lịch

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
travelsVí dụShe travels with her children.Bản dịchCô ấy đi du lịch với các con của cô ấy.
travelVí dụThey travel between the town and the beaches.Bản dịchHọ du lịch giữa thị trấn và những bãi biển.

chia động từ travel

PersonPresentPast
Itraveltravelledtraveled
he/she/ittravelstravelledtraveled
you/we/theytraveltravelledtraveled

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.