travel

Bản dịch
du lịch
They
họ
chúng
travel
du lịch
between
giữa
ở giữa
the
(article)
town
thị trấn
and
với
the
(article)
beaches
những bãi biển
.
Họ du lịch giữa thị trấn và những bãi biển.
Có 2 lời bình
I
tôi
travel
du lịch
during
trong suốt
suốt
the
(article)
summer
mùa hè
mùa hạ
.
Tôi du lịch trong suốt mùa hè.
Có 15 lời bình
We
chúng tôi
travel
du lịch
together
cùng nhau
với nhau
đều
.
Chúng tôi du lịch cùng nhau.
Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của travel

PersonPresentPast
Itraveltravelledtraveled
he/she/ittravelstravelledtraveled
you/we/theytraveltravelledtraveled

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.