Tiếng Anh

transport

Tiếng Việt
vận chuyển, vận tải, chở

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
transportVí dụWe are going to transport the computer to my house.Bản dịchChúng tôi sẽ vận chuyển cái máy tính đến nhà của tôi.

chia động từ transport

PersonPresentPast
Itransporttransported
he/she/ittransportstransported
you/we/theytransporttransported
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.