Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

traffic

Bản dịch
giao thông
He
is
a
traffic
police
officer
.
Anh ấy là một cảnh sát giao thông.
Có 14 lời bình
He
is
a
traffic
police
officer
.
Anh ấy là một cảnh sát giao thông.
Có 14 lời bình
There
is
a
lot
of
traffic
today
.
Có rất nhiều giao thông hôm nay.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.