Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

traffic

Bản dịch
giao thông
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
a
một
traffic
giao thông
police
policeofficer
cảnh sát
công an
cảnh sát
officer
policeofficer
cảnh sát
cảnh sát
viên chức
sĩ quan
.
Anh ấy là một cảnh sát giao thông.
Có 14 lời bình
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
bị
a
alotoftraffic
nhiều lưu lượng xe cộ
nhiều
rất nhiều
nhiều
một
lot
alotoftraffic
nhiều lưu lượng xe cộ
nhiều
rất nhiều
nhiều
of
alotoftraffic
nhiều lưu lượng xe cộ
nhiều
của
traffic
alotoftraffic
nhiều lưu lượng xe cộ
giao thông
today
hôm nay
.
Có rất nhiều giao thông hôm nay.
Có 3 lời bình
I
tôi
cannot
không thể
avoid
tránh
the
(untranslated)
traffic
giao thông
.
Tôi không thể tránh giao thông.
Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.