towards

Bản dịch
về phía, thẳng
Walk
đi bộ
đi
bước đi
towards
về phía
thẳng
him
anh ấy
!
Đi bộ về phía anh ấy đi!
Có 98 lời bình
She
cô ấy
cô ta
walks
đi bộ
đi
bước đi
towards
về phía
thẳng
him
anh ấy
.
Cô ấy đi về phía anh ấy.
Có 82 lời bình
You
bạn
go
đi
towards
về phía
thẳng
the
(article)
horse
con ngựa
ngựa
.
Bạn đi về phía con ngựa.
Có 55 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.