Tiếng Anh

towards

Tiếng Việt
về phía, thẳng

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
towardsVí dụWalk towards him!Bản dịchĐi bộ về phía anh ấy đi!
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.