Tiếng Anh

touch

Tiếng Việt
chạm, chạm vào, đụng

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
touchVí dụI touch my plate.Bản dịchTôi chạm vào đĩa của tôi.
touchedVí dụMy friends and I touched an elephant.Bản dịchCác bạn tôi và tôi đã chạm vào một con voi.
touchingVí dụThe girl is touching the flowers.Bản dịchCô gái đang chạm những bông hoa.
touchVí dụNobody will touch the hot plate.Bản dịchKhông ai sẽ chạm vào cái đĩa nóng.

chia động từ touch

PersonPresentPast
Itouchtouched
he/she/ittouchestouched
you/we/theytouchtouched
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.