Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

toothbrush

Bản dịch
Bàn chải đánh răng
Toothbrush
Bàn chải đánh răng
and
với
toothpaste
kem đánh răng
Bàn chải đánh răng và kem đánh răng
Có 22 lời bình
A
một
toothbrush
Bàn chải đánh răng
Một cái bàn chải đánh răng
Có 13 lời bình
The
(article)
toothbrush
Bàn chải đánh răng
Bàn chải đánh răng
Có 12 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.