Tiếng Anh

tonight

Tiếng Việt
tối nay, tối hôm nay, đêm nay

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
tonightVí dụThey go to a dinner tonight.Bản dịchHọ đi ăn bữa tối vào tối nay.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.