Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tonight

Bản dịch
tối nay, tối hôm nay, đêm nay
They
họ
chúng
go
goto
đến
đi
to
goto
đến
vào
đến
để
a
một
dinner
bữa tối
tonight
tối nay
đêm nay
đêm hôm nay
.
Họ đi ăn bữa tối vào tối nay.
Có 14 lời bình
Tonight
tối nay
tối hôm nay
đêm nay
I
tôi
cook
nấu
nấu ăn
nấu nướng
dinner
bữa tối
.
Tối nay tôi nấu bữa tối.
Có 61 lời bình
Tonight
tối nay
tối hôm nay
đêm nay
,
we
chúng tôi
cook
nấu
nấu ăn
nấu nướng
.
Tối nay, chúng tôi nấu.
Có 29 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.