tongues

Bản dịch
những cái lưỡi
Both
cả hai
cả
đều
animals
những con vật
những động vật
have
blue
xanh dương
màu xanh da trời
màu xanh nước biển
tongues
những cái lưỡi
.
Cả hai con vật đều có những cái lưỡi màu xanh dương.
Có 2 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.