Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

told

Bản dịch
đã kể, đã kể (cho), đã nói (cho)
Chia động từ của tell
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
told
đã nói (cho)
đã kể (cho)
đã kể
me
tôi
about
về
khoảng
her
cô ấy
của cô ấy
.
Anh ấy đã nói với tôi về cô ấy.
Có 13 lời bình
Someone
ai đó
một ai đó
told
đã nói (cho)
đã kể (cho)
đã kể
me
tôi
that
điều đó
đó
việc đó
.
Ai đó đã nói tôi điều đó .
Có 4 lời bình
I
tôi
already
rồi
told
đã nói (cho)
đã kể (cho)
đã kể
you
bạn
about
về
khoảng
it
.
Tôi đã nói bạn về nó rồi.
Có 29 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của tell


PersonPresentPast
Itelltold
he/she/ittellstold
you/we/theytelltold
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.