Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

to

Bản dịch
đến, để, với
I
tôi
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
để
vào
đối với
have
a
một
dog
con chó
chó
.
Tôi muốn có một con chó.
Có 125 lời bình
We
chúng tôi
listen
listento
nghe
lắng nghe
nghe
nghe lời
to
listento
nghe
vào
đối với
với
you
bạn
.
Chúng tôi lắng nghe bạn.
Có 55 lời bình
We
chúng tôi
write
viết
to
cho
vào
đối với
Santa
santaclaus
Ông già Noel
Claus
santaclaus
Ông già Noel
.
Chúng tôi viết cho ông già Noel.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.