Tiếng Anh

to

Tiếng Việt
đến, để, với

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
toVí dụWe write to Santa Claus.Bản dịchChúng tôi viết cho ông già Noel.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.