Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

through

Bản dịch
qua, xuyên qua, đến
We
chúng tôi
walk
đi bộ
đi
bước đi
through
xuyên qua
qua
đến
it
.
Chúng tôi đi bộ xuyên qua nó.
Có 10 lời bình
I
tôi
look
nhìn
cái nhìn
vẻ mặt
through
xuyên qua
qua
đến
the
(article)
window
cửa sổ
.
Tôi nhìn xuyên qua cửa sổ.
Có 12 lời bình
I
tôi
see
thấy
trông thấy
xem
through
xuyên qua
qua
đến
the
(article)
paper
giấy
tờ giấy
báo
.
Tôi nhìn xuyên qua giấy.
Có 15 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.