Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

threat

Bản dịch
mối đe doạ, sự đe dọa, mối nguy hiểm
Violence
is
a
threat
.
Bạo lực là một mối đe dọa.
Có 10 lời bình
Violence
is
a
threat
.
Bạo lực là một mối đe dọa.
Có 10 lời bình
The
threat
is
real
.
Mối đe dọa là thật.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.