Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

thousands

Bản dịch
ngàn, hàng ngàn, hàng nghìn
My
của tôi
parents
bố mẹ
ba mẹ
cha mẹ
have
thousands
hàng ngàn
ngàn
hàng nghìn
of
của
books
sách
những quyển sách
những cuốn sách
.
Bố mẹ tôi có hàng ngàn quyển sách.
Có 4 lời bình
We
chúng tôi
have
thousands
nghìn
hàng nghìn
hàng ngàn
of
của
offices
văn phòng (plural)
những văn phòng
.
Chúng tôi có cả nghìn văn phòng.
Có 22 lời bình
Thousands
hàng nghìn
hàng ngàn
nghìn
of
của
years
năm
năm (số nhiều)
Hàng ngàn năm
Có 22 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.