Tiếng Anh

though

Tiếng Việt
mặc dù

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
thoughVí dụWe live together even though we are not a family.Bản dịchChúng tôi sống cùng nhau mặc dù chúng tôi không phải là một gia đình.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.