Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

those

Bản dịch
đó, kia
Those
đó
kia
are
thì
the
(article)
important
quan trọng
questions
những câu hỏi (số nhiều)
.
Đó là những câu hỏi quan trọng.
Có 2 lời bình
Those
đó
kia
are
đang
interesting
thú vị
hay
hấp dẫn
books
những cuốn sách
sách
những quyển sách
.
Đó là những cuốn sách thú vị.
Có 18 lời bình
Those
đó
kia
are
đang
your
của bạn
dogs
những con chó
.
Đó là những con chó của bạn.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.