Tiếng Anh

thirty

Tiếng Việt
ba mươi

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
thirtyVí dụShe is thirty-three.Bản dịchCô ấy ba mươi ba tuổi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.