Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

thirty

Bản dịch
ba mươi
She
cô ấy
cô ta
is
bị
thirty
ba mươi
-
three
ba
.
Cô ấy ba mươi ba tuổi.
Có 16 lời bình
Thirty
ba mươi
minutes
phút
những phút
later
sau
sau đó
lát sau
Ba mươi phút sau
Có 8 lời bình
Thirty
ba mươi
years
năm
năm (số nhiều)
Ba mươi năm
Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.