Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

third

Bản dịch
ba, thứ ba (số thứ tự)
She
cô ấy
cô ta
is
bị
my
của tôi
third
thứ ba (số thứ tự)
ba
girlfriend
bạn gái
người yêu
.
Cô ấy là bạn gái thứ ba của tôi.
Có 37 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
bị
the
(article)
third
thứ ba (số thứ tự)
ba
victim
nạn nhân
.
Anh ấy là nạn nhân thứ ba.
Có 14 lời bình
Today
hôm nay
is
bị
the
(article)
third
thứ ba (số thứ tự)
ba
day
ngày
.
Hôm nay là ngày thứ ba.
Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.