Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

thinks

Bản dịch
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
thinks
nghĩ
she
cô ấy
cô ta
works
làm việc
hoạt động
there
ở đó
đó
ở kia
.
Anh ấy nghĩ cô ấy làm việc ở đó.
Có 8 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
thinks
nghĩ
of
của
the
theboys
Những cậu bé
Những chàng trai
(article)
boys
theboys
Những cậu bé
Những chàng trai
cậu bé (số nhiều)
chàng trai (số nhiều)
.
Anh ấy nghĩ về những cậu bé.
Có 9 lời bình
She
cô ấy
cô ta
reads
đọc
and
với
thinks
nghĩ
.
Cô ấy đọc và suy nghĩ.
Có 15 lời bình

Tất cả thể động từ của think


PersonPresentPast
Ithinkthought
he/she/itthinksthought
you/we/theythinkthought
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.