Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

think

Bản dịch
nghĩ, suy nghĩ
We
chúng tôi
think
thinkof
nghĩ về
nghĩ
suy nghĩ
of
thinkof
nghĩ về
của
our
của chúng tôi
families
những gia đình
.
Chúng tôi nghĩ đến những gia đình của chúng tôi.
Có 13 lời bình
I
tôi
think
nghĩ
suy nghĩ
I
tôi
see
thấy
trông thấy
xem
a
một
spider
con nhện
nhện
.
Tôi nghĩ tôi thấy một con nhện.
Có 9 lời bình
I
tôi
think
nghĩ
suy nghĩ
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
a
một
doctor
bác sĩ
.
Tôi nghĩ anh ấy là một bác sĩ.
Có 35 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của think


PersonPresentPast
Ithinkthought
he/she/itthinksthought
you/we/theythinkthought
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.