think

Bản dịch
nghĩ, suy nghĩ
We
chúng tôi
think
thinkof
nghĩ về
nghĩ
suy nghĩ
of
thinkof
nghĩ về
của
our
của chúng tôi
families
những gia đình
.
Chúng tôi nghĩ đến những gia đình của chúng tôi.
Có 13 lời bình
I
tôi
think
nghĩ
suy nghĩ
I
tôi
see
thấy
trông thấy
xem
a
một
spider
con nhện
nhện
.
Tôi nghĩ tôi thấy một con nhện.
Có 9 lời bình
I
tôi
think
nghĩ
suy nghĩ
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
bị
a
một
doctor
bác sĩ
.
Tôi nghĩ anh ấy là một bác sĩ.
Có 35 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của think

PersonPresentPast
Ithinkthought
he/she/itthinksthought
you/we/theythinkthought
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.