Tiếng Anh

then

Tiếng Việt
thì, vậy thì, vậy

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
thenVí dụIf she walks, then he walks.Bản dịchNếu cô ấy đi bộ, vậy thì anh ấy cũng đi bộ.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.