Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

then

Bản dịch
thì, vậy thì, vậy
If
nếu
she
cô ấy
cô ta
walks
đi bộ
đi
bước đi
,
then
vậy thì
vậy
thì
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
walks
đi bộ
đi
bước đi
.
Nếu cô ấy đi bộ, vậy thì anh ấy cũng đi bộ.
Có 10 lời bình
See
trông thấy
thấy
xem
you
bạn
tomorrow
ngày mai
then
vậy thì
vậy
thì
!
Vậy thì hẹn gặp bạn vào ngày mai.
Có 29 lời bình
Then
vậy thì
vậy
thì
why
tại sao
vì sao
are
thì
đang
they
họ
chúng
here
ở đây
đây
?
Vậy thì tại sao họ lại ở đây ?
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.