Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

them

Bản dịch
họ, chúng
We
chúng tôi
read
đọc
them
họ
chúng
a
anewspaper
một tờ báo
một
newspaper
anewspaper
một tờ báo
tờ báo
báo
.
Chúng tôi đọc cho họ một tờ báo.
Có 139 lời bình
You
bạn
read
đọc
them
họ
chúng
a
một
book
cuốn sách
quyển sách
sách
.
Bạn đọc cho họ một quyển sách.
Có 27 lời bình
I
tôi
eat
ăn
them
chúng
họ
.
Tôi ăn chúng.
Có 109 lời bình

Các dạng

Sốgiống cáiGiống đựcgiống trung
số nhiều
số ítshehimit

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.