Tiếng Anh

their

Tiếng Việt
của họ

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
theirVí dụTheir children speak English.Bản dịchNhững đứa con của họ nói tiếng Anh.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.