Tiếng Anh

the

Tiếng Việt
(article)

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
theVí dụThe man and the womanBản dịchNgười đàn ông người phụ nữ

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.