Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

that

Bản dịch
đó, điều đó, việc đó
That
đó
điều đó
việc đó
is
đang
bị
not
không
không phải là
expensive
đắt tiền
đắt
mắc tiền
.
Cái đó thì không đắt tiền.
Có 2 lời bình
That
đó
điều đó
việc đó
is
đang
him
anh ấy
,
by
bythewindow
bên cửa sổ
bởi
bằng
the
bythewindow
bên cửa sổ
(untranslated)
window
bythewindow
bên cửa sổ
cửa sổ
.
Đó anh ấy , bên cửa sổ.
Có 5 lời bình
That
kia
đó
điều đó
is
đang
a
một
man
người đàn ông
đàn ông
.
Kia một người đàn ông.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.