Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

text

Bản dịch
đoạn chữ, văn bản, nguyên văn
I
tôi
am
đang
reading
đang đọc
đọc
bài đọc
a
apartof
một phần của
một
part
apartof
một phần của
phần
bộ phận
of
apartof
một phần của
của
the
(article)
text
đoạn chữ
văn bản
nguyên văn
.
Tôi đang đọc một phần của đoạn chữ.
Có 2 lời bình
This
này
việc này
điều này
word
từ
chữ
appears
xuất hiện
in
trong
vào
the
(article)
text
văn bản
đoạn chữ
nguyên văn
.
Từ này xuất hiện trong đoạn chữ.
Có 1 lời bình
The
(article)
text
văn bản
đoạn chữ
nguyên văn
is
bị
too
quá
cũng
small
nhỏ
to
toread
đọc
để
vào
đối với
read
toread
đọc
đọc
.
Tin nhắn thì quá nhỏ để đọc.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.