Tiếng Anh

text

Tiếng Việt
đoạn chữ, văn bản, nguyên văn

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
textSốsố ítVí dụThat text appears in the book.Bản dịchĐoạn chữ đó xuất hiện trong quyển sách.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.