Tiếng Anh

test

Tiếng Việt
bài kiểm tra

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
testSốsố ítVí dụThe teacher says there is a test tomorrow.Bản dịchNgười giáo viên nói có một bài kiểm tra ngày mai.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.