Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tell

Bản dịch
nói, nói cho, kể
Tell
nói
kể
nói cho
her
cô ấy
của cô ấy
we
chúng tôi
love
yêu
tình yêu
her
cô ấy
của cô ấy
.
Bảo với cô ấy chúng tôi yêu cô ấy.
Có 58 lời bình
Tell
nói cho
nói
kể
me
tôi
.
Nói cho tôi đi.
Có 33 lời bình
You
bạn
tell
nói
kể
nói cho
him
anh ấy
.
Bạn bảo anh ấy.
Có 61 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của tell


PersonPresentPast
Itelltold
he/she/ittellstold
you/we/theytelltold

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.