Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

telephone

Bản dịch
điện thoại
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
has
a
một
red
màu đỏ
đỏ
telephone
điện thoại
.
Anh ấy có một cái điện thoại màu đỏ.
Có 8 lời bình
Talk
nói chuyện
nói
with
với
cùng
bằng
me
tôi
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(untranslated)
telephone
điện thoại
!
Nói chuyện với tôi qua điện thoại!
Có 8 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
has
a
một
red
màu đỏ
đỏ
telephone
điện thoại
.
Anh ấy có một cái điện thoại màu đỏ.
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.