Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

technology

Bản dịch
công nghệ
That
đó
điều đó
việc đó
is
bị
a
một
new
mới
technology
công nghệ
.
Đó là một công nghệ mới.
Có 11 lời bình
The
(article)
technology
công nghệ
Công nghệ
Có 11 lời bình
That
đó
điều đó
việc đó
is
bị
a
một
new
mới
technology
công nghệ
.
Đó là một công nghệ mới.
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.