team

Bản dịch
đội, nhóm
This
này
việc này
điều này
team
đội
nhóm
has
good
hay
tốt
giỏi
players
cầu thủ
người chơi
.
Đội này có những tuyển thủ hay.
Có 14 lời bình
We
chúng tôi
have
a
một
good
hay
tốt
giỏi
team
đội
nhóm
.
Chúng ta có một đội tốt.
Có 3 lời bình
In
trong
vào
two
hai
đôi
years
năm
năm (số nhiều)
,
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
has
played
đã chơi (quá khứ)
for
trong (time)
cho
đối với
four
bốn
different
khác nhau
khác
teams
những đội (số nhiều)
.
Trong hai năm, anh ta đã chơi cho bốn đội khác nhau.
Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.