Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

teacher

Bản dịch
giáo viên
The
teacher
writes
with
a
red
pen
.
Giáo viên viết với một cây bút đỏ.
Có 24 lời bình
The
teacher
writes
with
a
red
pen
.
Giáo viên viết với một cây bút đỏ.
Có 24 lời bình
The
woman
drinks
with
the
teacher
.
Người phụ nữ uống với giáo viên.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.