Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

teacher

Bản dịch
giáo viên
The
theteacher
người giáo viên
(article)
teacher
theteacher
người giáo viên
giáo viên
writes
viết
viết cho
with
với
bằng
cùng
a
một
red
đỏ
màu đỏ
pen
bút
.
Giáo viên viết với một cây bút đỏ.
Có 24 lời bình
The
thewoman
người phụ nữ
(article)
woman
thewoman
người phụ nữ
người phụ nữ
drinks
uống
with
với
cùng
bằng
the
theteacher
người giáo viên
(article)
teacher
theteacher
người giáo viên
giáo viên
.
Người phụ nữ uống với giáo viên.
Có 6 lời bình
I
tôi
see
thấy
trông thấy
xem
the
theteacher
người giáo viên
(article)
teacher
theteacher
người giáo viên
giáo viên
.
Tôi thấy cô giáo.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.