Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tea

Bản dịch
trà, chè
She
cô ấy
cô ta
drinks
uống
milk
sữa
and
với
I
tôi
drink
uống
tea
trà
chè
.
Cô ta uống sữa còn tôi uống trà .
Có 17 lời bình
I
tôi
drink
uống
tea
chè
trà
and
với
eat
ăn
bread
bánh mì
.
Tôi uống trà và ăn bánh mì.
Có 59 lời bình
The
theman
người đàn ông
(article)
man
theman
người đàn ông
người đàn ông
đàn ông
drinks
uống
the
(article)
tea
chè
trà
.
Người đàn ông uống trà.
Có 58 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.