Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

taxes

Bản dịch
thuế
The
(untranslated)
final
cuối cùng
cuối
number
số
số lượng
includes
bao gồm
gồm
gồm có
taxes
thuế
.
Con số cuối cùng bao gồm thuế.
Có 6 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.