Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tall

Bản dịch
cao, cao lớn
She
saw
a
tall
man
yesterday
.
Cô ấy đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn hôm qua.
Có 10 lời bình
The
tall
women
drink
wine
.
Những người phụ nữ cao lớn uống rượu.
Có 1 lời bình
The
bridge
is
very
large
and
very
tall
.
Cây cầu thì rất to và rất cao.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.